Четвъртък 25 Юли 2024 | Пореден ден от годината:207
Днес
Цветова скала за степените на смутеност на геомагнитото поле
Спокойно Kp<4
Активно 4<=Kp<5
Буря Kp>=5
Kp за изминалите 12 часа
13:15 | 1.0013:30 | 1.0013:45 | 1.0014:00 | 1.0014:15 | 1.0014:30 | 1.0014:45 | 1.00
15:00 | 1.0015:15 | 1.0015:30 | 1.0015:45 | 1.0016:00 | 1.0016:15 | 1.0016:30 | 0.67
16:45 | 1.0017:00 | 0.6717:15 | 0.6717:30 | 0.6717:45 | 0.6718:00 | 0.6718:15 | 0.67
18:30 | 0.6718:45 | 0.6719:00 | 0.6719:15 | 0.6719:30 | 0.6719:45 | 0.6720:00 | 0.67
20:15 | 0.6720:30 | 0.6720:45 | 0.6721:00 | 0.6721:15 | 0.6721:30 | 0.6721:45 | 0.67
22:00 | 0.3322:15 | 0.6722:30 | 0.6722:45 | 0.6723:00 | 0.6723:15 | 0.6723:30 | 0.67
23:45 | 0.6700:00 | 0.6700:15 | 0.6700:30 | 0.6700:45 | 0.6701:00 | 0.6701:15 | 0.67
Прогноза за следващите 6 часа
01:30 | 0.6701:45 | 0.6702:00 | 0.6702:15 | 0.6702:30 | 0.6702:45 | 0.67
03:00 | 0.6703:15 | 0.6703:30 | 0.6703:45 | 0.6704:00 | 0.6704:15 | 0.67
04:30 | 0.6704:45 | 0.6705:00 | 0.6705:15 | 0.6705:30 | 0.6705:45 | 0.67
06:00 | 0.6706:15 | 0.6706:30 | 0.6706:45 | 0.6707:00 | 0.6707:15 | 0.67
Геомагнитна активност - кратко описание

Планетарният Kp индекс е мярка за смутеността на земното магнитно поле. Той се дава в относителни единици, които варират от 0 до 9 в зависимост от смутеността на полето. Виж скалата горе.

Стойността на индекса Kp се определя от данните на 12 геомагнитни станции, разположени в северното и южното полукълбо на Земята. Резултатите се публикуват след изтичането на календарния месец. За целите на оповестяване на заинтересуваните инстанции и на цялото общество съществуват методи за определяне на приблизителна стойност на индекса, т.е. на смутеността на земното магнитно поле във всеки текущ момент. Поради факта, че аномалиите в земното магнитно поле се причиняват от слънчевия вятър - потоците заредени частици, които се изхвърлят от Слънцето и които, навлизайки в земната атмосфера предизвикват токове и от там - вариации на магнитното поле на Земята, съществува възможност да се определи степента на смутеност на земното магнитно поле от параметрите на слънчевия вятър. Това се оказва възможно поради наличието на текущи данни получавани от стационарен спътник извън земната атмосфера Advanced Composition Explorer (ACE). Разработената от колектив на Геофизичен институт - БАН методика позволява да се изчисли една приблизителна оценка на индекса Kp наречена Kpm по тези данни, които са достъпни всеки 15 минути, която се публикува автоматично в настоящата Интернет - страница. Доверителният интервал на тази стойност при вероятност 50% е 0.63. Публикува се и прогнозната стойност за следващите 6 часа от текущия момент. Прогнозата се изчислява на базата на поведението на геомагнитната активност през изминалите две денонощия по метода на Винер - Хопф.